ققنوس در باران

سفر

به بانوی صبر و ایثار
آنوش سرکیسیان کَتز

 

خدای را   
          مسجدِ من كجاست
                                   ای ناخدای من؟

ادامه‌ی مطلب »