آثار: دفترهای شعر

کویری

برای «زیور»ِ کلیدر
به وسیله‌ی محمود دولت‌آبادی

نیمی‌ش آتش و نیمی اشک
می‌زند زار
           زنی
بر گهواره‌ی خالی

ادامه‌ی مطلب »