آثار: دفترهای شعر

تاشک

بُن‌بستِ سربه‌زیر
                     تا ابدیت گسترده است
دیوارِ سنگ
از دسترسِ لمس به دور است.

ادامه‌ی مطلب »

کوچه

به دکتر مجید حائری

دهلیزی لاینقطع
                   در میانِ دو دیوار،
و خلوتی
          که به‌سنگینی

ادامه‌ی مطلب »