نامه‌ها: به کلارا خانس
clara janes

چشم‌به‌راه آن تلگراف کوچک

کلارا خانس عزيز بزرگوار

با عميق‌ترين سلام قلبی.
مدت‌ها ازشما بی‌خبربودم ، تاحدی‌که حتا نه‌من و نه آيدا همسرم توفيق پيدانکرديم درجريان سال‌نو سلام‌های…

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.