گفتگوها: با ناصر حريری

شعر سفيد و شعر آزاد نيمائى‏

– شعر منثور را شما رواج داده‏ايد. به نظر من با اين‏كه در اين ده پانزده سال اخير حداقل سالى صد مجموعه شعر منتشر مى‏شود حتا يك نفر هم نتوانسته در اين قلمرو…

شعر در ديگر قلمروها

– با تعريفى كه شما از شعر به دست مى‏دهيد رمان هم مى‏تواند جاى جاى شعر باشد.
       – رمان و فيلم و حتا ورزش. در مسابقات بين‏المللى پاتيناژ…

شعر از نظر توده مردم‏

 – آقاى شاملو، سال‏ها است كه بخش مهمى از وقت و نيروى شما صرف كار بر روى فرهنگ توده مى‏شود. مى‏شود براى ما در خصوص شعر عامه صحبت كنيد؟
      …

مرورى مجدد بر شعر امروز

– ممكن است درباره آخرين برداشت‏هاى‏تان در مورد شعر صحبت كنيد؟
       – نمى‏دانم اين خوب است يا بد، اما سال‏هاى درازى است كه برداشت‏هاى…

پیش‌گفتار

 (بر چاپ‏هاى اول و دوم)

       آن طلوع درخشان را غروبى دير پاى در پى بود كه شامى بى ستاره را خبر مى‏داد. از نيما تا اخوان، از اخوان تا شاملو،…

شعر چیست؟

 – شعر چيست و آن را چه‏گونه تعريف مى‏كنيد؟
    – يك‏بار كوشيدم با پر حرفى بسيار به همين سوآل شما جوابى بدهم ولى اين‏بار جوابم خيلى كوتاه…

پیش‌گفتار

 (بر چاپ‏هاى اول و دوم)

       آن طلوع درخشان را غروبى دير پاى در پى بود كه شامى بى ستاره را خبر مى‏داد. از نيما تا اخوان، از اخوان تا شاملو،…

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.