ما: شعرها و صداها
shirku

یاد شیرکو بی‌کس گرامی باد…

می‌گویند: شیرکو بی‌کس شاعر بزرگ کرد درگذشت. می‌نویسیم: شاعران نمی‌میرند مادام که کلماتشان زنده‌است.

می‌نویسیم یادش هست و شعرش هست، و از این‌رو شیرکو…

poemsvoices

شعرها و صداها، داوود پیرا

“بر سرمای درون”
داوود پیرا
استاد بین المللی شطرنج
پاریس، بهار 2012

poemsvoices

شعرها و صداها، صدرالدین زاهد

“کیفر”
صدرالدین زاهد
کارگردان، بازیگر و مترجم تئاتر
پاریس، زمستان 2012
فیلمبرداری: نیلوفر قصابیان…

poemsvoices

شعرها و صداها: پوران فرخزاد

شعرها و صداها پوران فرخزاد

poemsvoices

شعرها و صداها: ایرج کریمی

شعرها و صدا ها

ایرج کریمی 

کارگردان سینما

poemsvoices

شعرها و صداها: علی دهباشی

شعرها و صداها علی دهباشی روزنامه‌نگار

poemsvoices

شعرها و صداها: محمد شمس لنگرودی

شعرها و صداها شمس لنگرودی روزنامه‌نگار شاعر

royayi

یدالله رویایی: هفتاد سنگ قبر

شعرها و صداها یدالله رویایی شاعر  …

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.