خوابِ وجين‌گر


خواب چون درفکند از پایم
خسته می‌خوابم از آغازِ غروب
لیک آن هرزه علف‌ها که به دست
ریشه‌کن می‌کنم از مزرعه، روز،
می‌کَنَم‌ْشان شب در خواب، هنوز…

 

۱۳۳۸ (؟)

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو

One comment

  1. اگر صدای شاملو را هم با اشعارش داشتیم چه زیبا میشد.