قالب وردپرس درنا توس

بر سرمای درون


همه
    لرزشِ دست و دلم
                           از آن بود
که عشق
           پناهی گردد،

پروازی نه
گریزگاهی گردد.

 

آی عشق آی عشق
چهره‌ی آبی‌ات پیدا نیست.

 

 

و خنکای مرهمی
                    بر شعله‌ی زخمی
نه شورِ شعله
بر سرمای درون.

 

آی عشق آی عشق
چهره‌ی سُرخ‌ات پیدا نیست.

 

 

غبارِ تیره‌ی تسکینی
                       بر حضورِ وَهن
و دنجِ رهایی
              بر گریزِ حضور،
سیاهی
         بر آرامشِ آبی
و سبزه‌ی برگچه
                  بر ارغوان

 

آی عشق آی عشق
رنگِ آشنایت
پیدا نیست.

 

۱۳۵۱