قالب وردپرس درنا توس

ترانه‌ی همسفران


سرِ دوراهی
              یه قلعه بود
یه خشت از مهتاب و
یه خشت از سنگ

 

سرِ دوراهی
              یه قلعه بود
یه خشت از شادی و
یه خشت از جنگ

 

 

سرِ دوراهی
              یه قلعه بود
دو خشت از اشک و
دو خشت از خنده

 

سرِ دوراهی
              یه قلعه بود
سه خشت از شغال و
یه خشت از پرنده.

 

۱۳۵۹