قالب وردپرس درنا توس

صبح


ولرم و
       کاهلانه
آبدانه‌های چرکی‌ِ بارانِ تابستانی
بر برگ‌های بی‌عشوه‌ی خطمی

به ساعتِ پنجِ صبح.

 

در مزارِ شهیدان هنوز
خطیبانِ حرفه‌یی درخوابند.
حفره‌ی معلقِ فریادها
                         در هوا
                                خالی‌ست.
و گُلگون‌کفنان
                به خستگی
                              در گور
                                     گُرده تعویض می‌کنند.

 

 

به تردید
آبله‌های باران
بر الواحِ سَرسَری
به ساعتِ پنجِ صبح.

 

۲ اردیبهشتِ ۱۳۵۸