قالب وردپرس درنا توس

شيهه و سم‌ضربه…


شيهه و سم‌ْضربه.

 
چهار سمندِ سرخوش
در شيبِ علف‌چَرِ رودررو:

 

 

دوردستِ تاريخ
در فاصله‌ی يک سنگ‌انداز.

 

۵ شهرویر ۱۳۶۹
سن‌هوزه

مدایح بی صله روی جلد