کریه اکنون…


«کریه» اکنون صفتی اَبتَر است
چرا که به تنهایی گویای خون‌تشنگی نیست.
تحمیق و گرانجانی را افاده نمی‌کند

نه مفت‌خوارگی را
نه خودبارگی را.

 

تاریخ
ادیب نیست
لغت‌نامه‌ها را اما
اصلاح می‌کند.

 

 

 

 

مدایح بی صله روی جلد

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو