آقاى رحمانى‏‌نژاد بسيار دوست‌‏داشتنى من


آقاى رحمانى‏‌نژاد بسيار دوست‌‏داشتنى من

اميدوارم دل‏تنگى و نگرانى و بيمارى ‏به ‏در خانه‏‌ات ‏نزديك نشود. بارى مدت‌‏ها و شايد نزديك‏ يك‏‌سال ‏است ‏كه ‏پست‏ اين ‏سيستم ‏نامرد نه ‏نامه‌‏هاى مرا مى‌‏فرستد نه ‏نامه‌‏هاى دوستان ‏را به ‏من ‏مى‌‏رساند. اين ‏است كه ‏نامه‌‏ام را از اين ‏آدرس‏ فرستاده‌‏ام‏ و تمنا مى‏‌كنم ‏شما هم‏ لطف ‏كنيد جواب را به‏ همين ‏آدرس ‏بفرستيد و اگر پيش‏‌آمد به ‏دوستان ديگر و بخصوص آقاى حسن ‏فياد هم ‏اطلاع بفرمائيد.

به ‏هرحال ‏با اين ‏نامه ‏مصدع‏ شدم ‏كه ‏از شما تقاضا كنم دو محبت ‏در حق من بفرمائيد:

۱) متن «گودال حيوانات» را كمپيوتر من بلعيده‏ و اين درست‏ در موقعى ‏اتفاق ‏افتاده ‏كه ‏به‏ آن نهايت‏ احتياج را دارم. تمنا اين است‏ كه ‏نسخه‌‏ئى ‏از آن را به ‏من برسانيد و مرا سپاس‏گزار بفرمائيد.

۲) با آقاى ميرآفتابى براى ‏مجله ‏سيمرغ چاپ‏ همان ‏نواحى گفت ‏و گوئى ‏داشتم كه‏ متأسفانه نه ‏مجله‌اش‏ به ‏دستم ‏رسيده‏ نه ‏زيراكسش و به ‏دليلى‏ محتاج ‏آن ‏شده‌‏ام. اين‌‏كار دست‏ ايشان را مى‌‏بوسد. آدرس‏شان ‏اين است:

[آدرس محفوظ است.]

و شماره ‏تلفن و فاكس‏ ايشان:

[شماره تلفن محفوظ است.]

و محبت و سلام من و آدرس‏ را به ‏ايشان برسانيد. به‏ همه ‏دوستان، شاهين‌‏پر و خانواده و كامبيز قائم ‏مقام و خانواده و دوستان ديگرسلام مى‌‏كنم. آيدا و من روى ‏تو را مى‏‌بوسيم. نشانى را گرچه‏ روى پاكت‏ هست ‏تكرار مى‏‌كنم:

[آدرس محفوظ است.]

و البته ‏روى پاكت ‏نام ‏گيرنده ‏لازم ‏نيست: بازمى‏‌كنند مى‏‌بينند مال ‏من است ‏مى‌‏آورند مى‌‏دهند.

 

احمد شاملو

 

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو