مهدى‏‌ى نازنين محترم و بسيارعزيزم


۲/ آبان‏‌ماه/ ۷۴

شهرك ‏دهكده، كرج .ـ

مهدى‏‌ى نازنين محترم و بسيارعزيزم،

 

ازخطاب‏‌ات “جوان‏‌فر” را حذف ‏كردم‏ كه ‏اگر روزى ‏روزگارى ‏نامه به ‏دست‏ يكى ‏از “اساتيد” گرامى‏ دانشگاه‏‌ها افتاد براى ‏اظهار لحيه‌‏ى ‏جديد خود اين ‏موضوع‏ را انتخاب ‏كند كه ‏چرا در اين “سند معتبر ادبى‏ مورد نظر” به ‏آوردن نام‏ كوچك ‏آن‌‏حضرت‏ اكتفا كرده‏‌ام، و با پرداختن ‏به ‏بحث ‏علمى‌ى ‏دقيقى پس‏ از اثبات ‏اين‏كه ‏ثابت ‏پلانك ‏به ‏كلى ‏غلط است و دادن تغييراتى ‏در نوت‏ ويژه‌‏ى عالى‏جناب ‏اسرافيل، موفق‏ شود ثابت ‏كند كه‏ سايه‌‏ى دوره‌‏ى ‏تاريخى‌‏ى ‏حكومت حاضر سال‌‏هاى ‏درازى بر سر ما باقى ‏خواهد ماند!

بارى اولين ‏نامه‌‏ى ‏مرقومه‌‏ى ‏آن‏‌حضرت( كه‏ همان ‏وصول‌‏اش ‏اسباب شگفتى ‏بود چون‏ چاپارخانه‌‏ى ‏مباركه ‏از سه ‏سال‏ پيش‏ هيچ‌‏كدام ‏از نامه‌‏هاى ‏مرا به بنده‏ تحويل ‏نمى‌‏دهد) به ‏شدت ‏سبب‏ انبساط خاطرم ‏شد، زيرا چنان‌‏كه دوستان مشترك ـ و از آن‏‌جمله ‏سودابه ـ ملاحظه ‏كردند، آن‌‏را پيش‏ از تحويل ‏به ‏مقصد چنان‏ در آب‏‌ژاول شست‏ و شو داده‏ بودند كه ‏به ‏هيچ‏ تمهيدى قابل ‏خواندن ‏نبود! گمان‏ مى‏‌كنم برنامه‌‏ى سمپوزيوم دانشگاه ‏تورنتو كه ‏خبرش ‏را خودت ‏هم ‏در دومين ‏نامه‌‏ى ‏مرحمتى ‏مرقوم ‏داشته‌‏بودى همين‏ ديروز يا امروز آغاز شده، كه‏ البته ‏طبيعى‏ است‏ كنج‏كاوى مرا برانگيخته ‏باشد و مايل ‏باشم بعضى خبرهاى ‏دست ‏اول‌‏اش‏ را برايم ‏بنويسى و احتمالا پاره‏‌ئى ‏بولتن‌‏هايش‏ را برايم بفرستى. ( يادت‏ باشد براى‏ رسيدن‌‏اش حتما روى ‏پاكت طلسم ۸ ۶ ۴ ۲ را قيد بفرمائى.)

مهدى‏ عزيز، دوعلت ‏سبب ‏شد پاسخ‏ نامه‌‏هايت ‏به ‏تأخير بيفتد كه يكى‏ش ‏نداشتن ‏اطمينان ‏از رسيدن‏ آن‏ بود. ولى‏ علت ‏اصلى‏‌ترش‏ گرفتارى ‏ترجمه‌‏ى دن ‏آرام ‏بود كه ‏همه‌‏ى وقت‌‏ام ‏را وقف‏‌اش‏ كرده‌‏بودم تا بالاخره‏ همين ‏دوشمبه‌‏ى هفته‏ قبل تمام‏‌اش‏ كردم، و حالا به ‏قول ‏معروف خرگنده‏ ته ‏دالان ‏است و مرد مى‏‌خواهد كه ‏بازخوانى‌‏اش ‏را شروع‏ كند: نزديك ‏به ‏دو هزارصفحه‌‏ى A۴ !

عجالتا تو و نسرين وكوچولوهاتان را كه ‏اسم‏شان‌‏ را نمى‌‏دانم ‏مى‌بوسم، از رفع‏ نسبى‏ مشكلات‏‌تان‏ كه‏ خبرخوشى ‏بود عميقا خوش‏حال ‏شدم، بخصوص ازموفقيت‌‏هاى ‏دخترك‏‌ات كه‏ به ‏راستى ‏حق‌‏اش‏ است و نوش‏جان‌‏اش! به‏‌اش‏ از قول‏ من‏ بگو چشم ‏به ‏راه ‏موفقيت‌‏هاى روزافزون‌‏اش ‏هستم.

برايم‏ نامه ‏بنويس و خبرهاى‏ خوب‏‌خوب ‏بده و منتظر نامه‌‏هاى ‏من نشو، كه‏ بخصوص‏ اگر بازخوانى دن را شروع‏ كنم عذرم ‏خواسته ‏است!

مى‏‌بوسم‌‏ات.

احمد شاملو

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو