دوست‏ ناديده آقاى حسين رسائل گرامى


دوست‏ ناديده آقاى حسين رسائل گرامى

با يك‏ دنيا سلام و سپاس،

 

نامه ‏و شعر حضرت‏‌تان ‏كه ‏توسط مجله ‏آدينه ‏التفات ‏فرموده‌‏ايد رسيد. از اين‌‏كه”در آستانه” تا اين ‏حد مورد توجه‌‏تان ‏قرارگرفته ‏بسيار سپاس‏گذارم.

شعرى‏ كه‏ به ‏اين ‏مناسبت‏ محبت‏ فرموده‌‏ايد متقابلا مرا به ‏شدت‏ متأثر كرد. قصدم‏ از نوشتن ‏آن ‏سازكردن ‏سرودى ‏بود در ستايش‏ انسان، در سرزمينى ‏كه ‏براى حيات‏ بشر ارجى ‏قائل ‏نيستند، انسان را موجود بى‌‏قدرى مى‏‌بينند كه ‏بايد به ‏راه آرمان‏‌هاى‏ احمقانه‌‏ئى كه ‏جز حفظ قدرت‏ و حاكميت ‏شريران و مبلغان جهل و خرافه نيست‏ فدا شود و مزد فداكارى‌‏اش را به ‏آب ‏كوثر لبى ‏تر كند!

در هر حال ‏از لطف ‏بى‌‏دريغ سرشار از مهربانى‌‏تان عميقا سپاس‏گذارم.

احمد شاملو

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو