به‏روژ آكره‏‌ئى عزيزم


دهكده، ـ

۲۰/۱۲/۷۲

به‏روژ آكره‏‌ئى عزيزم

با سلام و احترام،

نامه‏‌ات‏ به‏ ضميمه ‏مجله”وان” رسيد. بسيارممنون. مجله تر و تميزى‌‏ست‏ و پيداست ‏كه ‏دوستان با علاقه‏‌مندى رويش زحمت‏ مى‌‏كشند. سلام‏ مرا به همه‏ دست‏‌اندركاران برسان. اوائل ماه‏ مه به ‏سوئدخواهم‏ آمد و دوهفته‌‏ئى قرار است ‏آن ‏طرف‌‏ها بمانم، البته ‏اگر وضع جسمى مناسب ‏سفر باشد. بنابراين راجع به‏ شعرخوانى فرصت‏ تصميم ‏گيرى‏ هست.

درباره‏ چاپ ‏متن‏ فارسى‏ مصاحبه ‏اختيار با خودت ‏است، ولى ‏با چاپ شعر به ‏ضميمه‌ ‏آن مخالفم چرا كه ‏در مجموعه ‏تازه‌‏ئى ‏منتشرخواهد شد.

ممنون‏ مى‌‏شوم ‏اگر شعرهاى ‏ديگرى ‏از من‏ به‏ كردى ‏چاپ ‏شده‏ نسخه‌‏ئى برايم بفرستى.

به‏ فكر ترجمه‏ فارسى شعرهاى شركو باش ‏و سلام ‏گرم ‏مرا به ‏او برسان.

از همه ‏چيز متشكرم.

موفق ‏باشى

احمد شاملو

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو