قالب وردپرس درنا توس

ساعتِ اعدام


در قفلِ در کلیدی چرخید

 

لرزید بر لبانش لبخندی
چون رقصِ آب بر سقف
از انعکاسِ تابشِ خورشید

 

در قفلِ در کلیدی چرخید

 

 

بیرون
رنگِ خوشِ سپیده‌دمان
ماننده‌یِ یکی نتِ گم‌گشته
می‌گشت پرسه‌پرسه‌زنان روی
سوراخ‌های نی
دنبالِ خانه‌اش…

 

 

در قفلِ در کلیدی چرخید
رقصید بر لبانش لبخندی
چون رقصِ آب بر سقف
از انعکاسِ تابشِ خورشید

 

 

در قفلِ در
کلیدی چرخید.

 

۱۳۳۱

هوای تازه روی جلد