هجرانی

سینِ هفتم
                 سیبِ سُرخی‌ست،

حسرتا
که مرا سروری
                         نصیب
                                       ازاین سُفره‌ی سُنّت
                                                                    نیست.

 

شرابی مردافکن در جامِ هواست،
شگفتا
          که مرا
                    بدین مستی
                                        شوری نیست.

 

سبوی سبزه‌پوش
                         در قابِ پنجره ــ
آه
  چنان از او دورم
                          که گویی جز نقشِ بی‌جانی نیست.
و کلامی مهربان
                          در نخستین دیدارِ بامدادی ــ
فغان
        که در پسِ پاسخ و لبخند
                                                دلِ خندانی نیست.

 

بهاری دیگر آمده است
                                   آری
اما برای آن زمستان‌ها که گذشت
نامی نیست
نامی نیست.

 

اسفندِ ۱۳۵۷
لندن،

این مطلب را به اشتراک بگذاریم
یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.