شعرها: ۲۳

23

۱

بدنِ لختِ خیابان
                  به بغلِ شهر افتاده بود
و قطره‌های بلوغ
                 …

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.