بازآفرینی‌ها: آنتیگون

نمایش‌نامه‌ی آنتیگون اثر احمد شاملو

 

 

 
آنتیگون حماسه‌ی انتخاب است. حماسه‌ی وفاداری، از آن دست تعهدی که به حقیقت اعتبار می‌بخشد. در جهانی که برادر، برادر را می‌کشد، در جهان پرآشوبی…

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.