شعرها: قطع‌نامه

تا شکوفه‌ی سُرخ يک پيراهن

به آیدا
۱۳۴۳

 

سنگ می‌کشم بر دوش،
سنگِ الفاظ
سنگِ قوافی را.
و از عرق‌ریزانِ غروب، که شب را
در گودِ تاریک‌اش
                 …

قصيده برای انسانِ ماهِ بهمن

تو نمی‌دانی غریوِ یک عظمت
وقتی که در شکنجه‌ی یک شکست نمی‌نالد
                                                    …

سرود ِ مردی که خودش را کُشته است

نه آبش دادم
نه دعایی خواندم،
خنجر به گلویش نهادم
و در احتضاری طولانی
او را کُشتم.

 

به او گفتم:
            «ــ به زبانِ دشمن…

سرود ِ بزرگ

به شن‌ـ‌چو، رفیقِ ناشناسِ کُره‌یی

 

شن ــ چو!
            کجاست جنگ؟
در خانه‌ی تو
             …

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.