شعرها: حدیث بی‌قراری ماهان

سراسرِ روز

سراسرِ روز
پیرزنانی آراسته
آسان‌گیر و مهربان و خندان از برابرِ خوابگاهِ من گذشتند.

 

نیم‌شب پلنگکِ پُرهیاهوی قاشقکی برخاست
از خیالم گذشت که پیرزنان…

نوروز در زمستان

سالی
        نوروز
بی‌چلچله بی‌بنفشه می‌آید،
بی‌جنبشِ سردِ برگِ نارنج بر آب
بی گردشِ مُرغانه‌ی رنگین بر آینه.

 

سالی
       …

می‌دانستند دندان برای…

می‌دانستند دندان برای تبسم نیز هست و
تنها
بردریدند.

 

 

چند دریا اشک می‌باید
تا در عزای اُردواُردو مُرده بگرییم؟

 

چه مایه نفرت لازم است
تا بر …

از خود با خويش

برای عباس جعفری

اکنون که چنین
                  زبانِ ناخشکیده به کام اندر کشیده خموشم
از خود می‌پرسم:

«ــ…

آشتی

«ــ اقیانوس است آن:
    ژرفا و بی‌کرانگی،
    پرواز و گردابه و خیزاب
                              …

غرشِ خامِ تندرهای پوده…

در معرفی‌ ندا ابکاری

غرشِ خامِ تندرهای پوده گذشت
و تندبارهای عنان‌گسسته فرونشست.
اینک چشمه‌سارِ زمزمه:

زلال
     (چرا که از صافی‌های…

زنان و مردانِ سوزان…

زنان و مردانِ سوزان
                        هنوز
دردناک‌ترین ترانه‌هاشان را نخوانده‌اند.…

ما فریاد می‌زدیم…

ما فریاد می‌زدیم: «چراغ! چراغ!»
و ایشان درنمی‌یافتند.

 

سیاهی‌ چشمِشان
سپیدی‌ کدری بود اسفنج‌وار
                                 …

The Day After

در واپسین دم
واپسین خردمندِ غمخوارِ حیات
ارابه‌ی جنگی را تمهیدی کرد

که از دودِ سوختِ رانه و احتراقِ خرجِ سلاحش
اکسیری می‌ساخت
که خاک را بارورتر می‌کرد…

سرودِ ششم

شگفتا
        که نبودیم
عشقِ ما
            در ما
                 …

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.