شعرها: دشنه در دیس

ضیافت

حماسه‌ی جنگل‌های سیاهکل

 

راوی

اما
   تنها
       یکی خنجرِ کج بر سفره‌ی سور
در دیسِ بزرگِ بَدَل‌ْچینی.

 

 

میزبان

سرورانِ…

شبانه

برای ضیاءالدین جاوید

یَلِه
  بر نازُکای چمن
                   رها شده باشی

پا در خُنکای شوخِ چشمه‌یی،…

در شب

فردا تمام را سخن از او بود. ــ
گفتند:
«ــ بر زمینه‌ی تاریکِ آسمان
    تنها
        سیاهی شنلش نقش بسته است،

    و تا زمانِ…

گفتی که باد مرده‌ست …

گفتی که:
          «ــ باد، مُرده‌ست!
              از جای برنکنده یکی سقفِ رازپوش
             …

فراقی

چه بی‌تابانه می‌خواهمت ای دوری‌ات آزمونِ تلخِ زنده‌به‌گوری!
چه بی‌تابانه تو را طلب می‌کنم!

بر پُشتِ سمندی
                   …

شبانه

شانه‌ات مُجابم می‌کند
در بستری که عشق
                        تشنگی‌ست

 

زلالِ شانه‌هایت…

زبانِ دیگر

مگو
    کلام
        بی‌چیز و نارساست

بانگِ اذان
خالیِ‌ نومید را مرثیه می‌گوید، ــ
وَیْلٌ لِلْمُکَذّبین!

 

 

. . . . . . . . …

هنوز در فکر آن کلاغم

برای اسماعیل خویی

هنوز
در فکرِ آن کلاغم در دره‌های یوش:

 

با قیچی سیاهش
بر زردی‌ِ برشته‌ی گندمزار
با خِش‌خِشی مضاعف
از آسمانِ کاغذی مات
                         …

خطابه‌ی تدفین

برای چه‌گوارا

غافلان
هم‌سازند،
تنها توفان
           کودکانِ ناهمگون می‌زاید.

 

هم‌ساز
سایه‌سانانند،
محتاط
      …

شکاف

در اعدامِ خسرو گلسرخی

زاده شدن
بر نیزه‌ی تاریک
همچون میلادِ گشاده‌ی زخمی.

 

سِفْرِ یگانه‌ی فرصت را
                         …

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.