آثار: دفترهای شعرها

شبانه (مرگ را دیده‌ام من…)

مرگ را دیده‌ام من.

 

در دیداری غمناک، من مرگ را به دست 
                                                …

شبانه (اندکی بدی در نهادِ تو…)

اندکی بدی در نهادِ تو
اندکی بدی در نهادِ من
اندکی بدی در نهادِ ما … ــ

و لعنت جاودانه بر تبارِ انسان فرود می‌آید.

 

آبریزی کوچک به هر سراچه ــ هرچند که خلوتگاهِ…

شبانه (ما شکیبا بودیم…)

ما شکیبا بودیم.
و این است آن کلامی که ما را به تمامی 
                                     …

شبانه (دریغا انسان…)

دریغا انسان
               که با دردِ قرونَش خو کرده بود؛
                                                    …

شبانه (و شما که به سالیانی چنین دوردست…)

و شما که به سالیانی چنین دوردست به دنیا آمده‌اید
ــ خود اگر هنوز «دنیایی» به جای مانده‌باشد
و «کتابی» که شعرِ مرا در آن بخوانید ــ !
خفّتِ ارواحِ…

شبانه (عصرِ عظمت‌های غول‌آسای عمارت‌ها…)

عصرِ عظمت‌های غول‌آسای عمارت‌ها
                                             …

شبانه (دریغا دره‌ی سرسبز و گردوی پیر…)

دریغا دره‌ی سرسبز و گردوی پیر،
و سرودِ سرخوشِ رود
به هنگامی که دِه
                      در دو جانبِ…

ققنوس در باران

سه سرود برای آفتاب

۱
شبانه

اعترافی طولانی‌ست شب اعترافی طولانی‌ست
فریادی برای رهایی‌ست شب فریادی برای رهایی‌ست
و فریادی برای بند.

شب
اعترافی طولانی‌ست.

اگر نخستین شبِ…

ققنوس در باران

مرگِ ناصری

با آوازی یکدست
یکدست
دنباله‌ی چوبینِ بار
در قفایش
خطی سنگین و مرتعش
بر خاک می‌کشید.

 

«- تاجِ خاری بر سرش بگذارید!»

 

و آوازِ درازِ دنباله‌ی بار
در هذیانِ…

ققنوس در باران

مرثیه

گفتند:
«- نمی‌خواهیم
نمی‌خواهیم
که بمیریم!»

 

گفتند:
«- دشمنید!
دشمنید!
خلقان را دشمنید! »

 

چه ساده
چه به سادگی گفتند و
ایشان را
چه ساده
چه به سادگی
کشتند!…

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.