باغ آینه

طرح

برای پروین دولت‌آبادی

 شب
      با گلوی خونین
                       خوانده‌ست
                                     دیرگاه.

ادامه‌ی مطلب »

باران

آنگاه بانویِ پُرغرورِ عشقِ خود را دیدم
در آستانه‌ی پُرنیلوفر،
که به آسمانِ بارانی می‌اندیشید

ادامه‌ی مطلب »