آثار: دفترهای شعر

طرح

برای پروین دولت‌آبادی

 شب
      با گلوی خونین
                       خوانده‌ست
                                     دیرگاه.

ادامه‌ی مطلب »