دشنه در دیس

سِمیرُمی

برای هوشنگ کشاورز

 

با سُم‌ضربه‌ی رقصانِ اسبش می‌گذرد
از کوچه‌ی سرپوشیده
                          سواری،

ادامه‌ی مطلب »

ترانه آبی

برای ع. پاشایی

قیلوله‌ی ناگزیر
در تاق‌تاقیِ‌ حوضخانه،
تا سال‌ها بعد
                آبی را
مفهومی از وطن دهد.

ادامه‌ی مطلب »

از منظر

به نیلوفر پاشایی، از عموی خسته‌اش

در دلِ مِه
           لنگان
                زارعی شکسته می‌گذرد

ادامه‌ی مطلب »

باران

تارهای بی‌کوک و
کمانِ بادِ ولنگار

 

               باران را
               گو بی‌آهنگ ببار!

ادامه‌ی مطلب »