لحظه‌ها و همیشه

شبانه

به گوهرِ مراد

کوچه‌ها باریکن
                  دُکّونا
                      بسته‌س،

ادامه‌ی مطلب »