شعرها: دشنه در دیس

سِمیرُمی

برای هوشنگ کشاورز

 

با سُم‌ضربه‌ی رقصانِ اسبش می‌گذرد
از کوچه‌ی سرپوشیده
                         …

سپیده‌دم

به هزار زبان
وَلْوَله بود.

 

بیداری
از افق به افق می‌گذشت

و همچنان که آوازِ دوردستِ گردونه‌ی آفتاب
                                                  …

ترانه آبی

برای ع. پاشایی

قیلوله‌ی ناگزیر
در تاق‌تاقیِ‌ حوضخانه،
تا سال‌ها بعد
                آبی را
مفهومی از وطن…

از منظر

به نیلوفر پاشایی، از عموی خسته‌اش

در دلِ مِه
           لنگان
                زارعی شکسته …

باران

تارهای بی‌کوک و
کمانِ بادِ ولنگار

 

               باران را
               گو…

شبانه

زیباترین تماشاست
وقتی
      شبانه
             بادها
از شش جهت به سوی تو می‌آیند،

و از شکوهمندیِ یأس‌انگیزش
پروازِ…

ترانه‌ی بزرگ‌ترين آرزو

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
      همچون گلوگاهِ پرنده‌یی،
هیچ‌کجا دیواری فروریخته بر جای نمی‌ماند.

 

سالیانِ بسیار نمی‌بایست…

پریدن

رها شدن بر گُرده‌ی باد است و
با بی‌ثباتی سیماب‌وارِ هوا برآمدن
به اعتمادِ استقامتِ بال‌های خویش؛

ورنه مسأله‌یی نیست:
پرنده‌ی نوپرواز
بر آسمانِ…

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.