در آستانه

میلاد

ناگهان
        عشق
                آفتاب‌وار
                          نقاب برافکند

ادامه‌ی مطلب »