قالب وردپرس درنا توس

چاهِ شغاد را ماننده…


چاهِ شغاد را ماننده
حنجره‌یی پُرخنجر در خاطره‌ی من است:
چون اندیشه به گورابِ تلخِ یادی درافتد

فریاد
      شرحه‌شرحه برمی‌آید.