انتظار


از دریچه
با دلِ خسته، لبِ بسته، نگاهِ سرد
می‌کنم از چشمِ خواب‌آلوده‌ی خود
صبحدم
بیرون
نگاهی:

 

در مه آلوده هوای خیسِ غم‌آور
پاره‌پاره رشته‌های نقره در تسبیحِ گوهر…
در اجاقِ باد، آن افسرده‌دل آذر
کاندک‌اندک برگ‌های بیشه‌های سبز را بی‌شعله می‌سوزد…

 

من در این‌جا مانده‌ام خاموش
بر جا ایستاده
سرد

 

 

جاده خالی
زیرِ باران!

 

۱۳۲۸

هوای تازه روی جلد

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو

One comment

  1. ببخشید مقصود از رشته های نقره در تسبیح گوهر چیه؟