شعارِ ناپلئونِ کبير


شعارِ ناپلئونِ کبیر
در جنگ‌های بزرگِ میهنی

 

برادرزنانِ افتخاری!
آینده از آنِ هم‌شیرگانِ شماست!

 

۱۳۳۸

باغ آینه روی جلد

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو