آثار: هایکو، شعر ژاپنی

هایکوی نو

پژواك
«هِی!» مردِ تنها می‌دهد آواز
     «هِی!» كوهِ تنها می‌دهد پاسخ. (سِی‌سِن‌سوُیی)
 
برف بر آب می‌بارد،
     از درونِ آب می‌بارد. (سِی‌سِن‌سوُیی)
 

ادامه‌ی مطلب »

شاعران جدید

بهار هنوز عمقی ندارد.
فقط باد است كه سفر می‌كند
     از درختی به درختی. (آروْ)
 


آفتاب
بر راهِ مرغان
     در كوهستان‌های دور. (آروْ)

ادامه‌ی مطلب »