قالب وردپرس درنا توس

ترانه تاریک


بر زمینه‌ی سُربی‌ صبح
سوار
     خاموش ایستاده است

و یالِ بلندِ اسبش در باد
                             پریشان می‌شود.

 

 

خدایا خدایا
سواران نباید ایستاده باشند
هنگامی که
حادثه اخطار می‌شود.

 

 

کنارِ پرچینِ سوخته
دختر
     خاموش ایستاده است
و دامنِ نازکش در باد
                         تکان می‌خورد.

 

خدایا خدایا
دختران نباید خاموش بمانند
هنگامی که مردان
نومید و خسته
                 پیر می‌شوند.

 

۱۳۵۲

یک دیدگاه

  1. این شعر روایی شاملو، از شاهکارهای شعر نو است. توصیف یک تابلوی نقاشی است یا یک عکس متحرک است. سوارانی که (مبارزانی) که نقطه ی ضعفشان خانواده هایشان هستند و در اینجا خان و مانشان سوزانده شده است. آنروزها رویارویی با اسلحه بود و امروزه ابزارهای کنترل و حذف، زیرجلی و پنهانی است. تأثیر بر مغز و احساسات به روش الکترونی، سوغات همکاری با روسیه و چین که خود دله دزدان تکنولوژی اند.