شبانه


اگر که بیهده زیباست شب
برای چه زیباست
                    شب
برای که زیباست؟ ــ

 

شب و
       رودِ بی‌انحنای ستارگان
که سرد می‌گذرد.

 

و سوگوارانِ درازگیسو
                         بر دو جانبِ رود
یادآوردِ کدام خاطره را
با قصیده‌ی نفس‌گیرِ غوکان
                               تعزیتی می‌کنند
به هنگامی که هر سپیده
به صدای هم‌آوازِ دوازده گلوله
سوراخ
می‌شود؟

 

 

اگر که بیهده زیباست شب
برای که زیباست شب
برای چه زیباست؟

 

۲۶ اسفندِ ۱۳۵۰

درباره‌ی

One comment

  1. رشید انوری

    اگر می‌شد اطلاعات یا تفسير در مورد اشعار حتی به اندازه چند خط کوتاه زیر هر شعر نوشته می‌شد خیلی به فهمیدن اشعار کمک می‌کرد با تشکر