برخاستن


چرا شبگیر می‌گرید؟

 

من این را پرسیده‌ام
من این را می‌پرسم.

 

 

عفونتت از صبری‌ست
که پیشه کرده‌ای
به هاویه‌ی وَهن.

 

تو ایوبی
که از این پیش اگر
                      به پای
                             برخاسته بودی
خضروارت
          به هر قدم
سبزینه‌ی چمنی
                    به خاک
                            می‌گسترد،
و بادِ دامانت
              تندبادی
تا نظمِ کاغذینِ گُل‌بوته‌های خار
                                      بروبد.

 

من این را گفته‌ام
همیشه
همیشه من این را می‌گویم.

 

۲۵ تیرِ ۱۳۵۱

درباره‌ی

One comment

  1. سایت بسیار عالی هست فقط کاش بشه به شعر های بیشتری دسترسی داشت