قالب وردپرس درنا توس

نلسن ماندلا


تو آن سوی زمینی در قفسِ سوزانت
من این سوی،
و خطِ رابطِ ما فارغ از شایبه‌ی زمان است
کوتاه‌ترین فاصله‌ی جهان است.

 

زی من به اعتماد دستی دراز کن
ای همسایه‌ی درد.

 

مَردَنگیِ شمعی لرزانی تو در وقاحتِ باد،
خُنیاگرِ مدیحی ازیادرفته‌ایم ما
در اُرجوزِه‌ی وَهن.
نه تو تنها
خوش‌نشینِ نُه‌توی ایثاری
که عاشقان
همه
خویشاوندانند
تا بیگانه نه انگاری.

 

با ما به اعتماد سرودی ساز کن
ای همسایه‌ی درد.

 

بهمنِ ۱۳۶۷

مدایح بی صله روی جلد