قالب وردپرس درنا توس

شبانه


کی بود و چگونه بود
که نسیم
از خِرامِ تو می‌گفت؟

 

از آخرین میلادِ کوچکت
چند گاه می‌گذرد؟

 

کی بود و چگونه بود
که آتش
شورِ سوزانِ مرا قصه می‌کرد؟

 

از آتش‌فشانِ پیشین
چند گاه می‌گذرد؟

 

کی بود و چگونه بود
که آب
از انعطافِ ما می‌گفت؟

 

به توفیدنِ دیگرباره‌ی دریا
چند گاه باقی‌ست؟

 

کی بود و چگونه بود
که زیرِ قدم‌هامان
خاک
حقیقتی انکارناپذیر بود؟

 

به زایشِ دیگرباره‌ی امید
چند گاه باقی‌ست؟

 

۲۰ خردادِ ۱۳۶۷

مدایح بی صله روی جلد