نمی‌خواستم…


نمی‌خواستم نامِ چنگیز را بدانم
نمی‌خواستم نامِ نادر را بدانم
نامِ شاهان را
محمدِ خواجه و تیمورِ لنگ،

نامِ خِفَت‌دهندگان را نمی‌خواستم و
خِفَت‌چشندگان را.

 

می‌خواستم نامِ تو را بدانم.

 

و تنها نامی را که می‌خواستم
ندانستم.

 

۱۳۶۳

مدایح بی صله روی جلد

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو