دوست‏ محترم مهربان نكته‌‏سنج، آقاى احمد خوشبين عزيز


 

دهكده ،ـ

۱۷ مرداد ۱۳۷۳

 

دوست‏ محترم مهربان نكته‌‏سنج، آقاى احمد خوشبين عزيز

باسلام و احترام بسيار،

 

نامه مثل هميشه‏ سرشار از محبت ‏و دقت‌‏تان كه ‏به ‏تاريخ ۲۱/۲ التفات ‏فرموده‏ بوديد تازه‏ امروز عز وصول‏ بخشيد. تا صبح ۲۸  ارديبهشت ‏كه بنده ازتهران مى‌رفتم نرسيده‏ بود زيرا در رژيم‏ انقلابى‌‏مان براى ‏ارسال پست ‏از لاك‏‌پشت ‏استفاده ‏مى‌‏شود كه ‏خود انقلابى ‏در امر چاپارى‌‏ است، و البته همين‌‏كه ‏به ‏هرحال رسيده بايد شاكر و سپاس‌گزار باشم چرا كه ‏معمولا نامه‌‏هاى مرا نمى‌رسانند!ـ در هر صورت، ديروز كه ‏به ‏تهران برگشتم نامه‏ سركار هم جزو دو سه ‏نامه‌‏ئى ‏كه ‏در ظرف ‏دو ماه ‏و نيم ت‏اخير واصل‏ شده ‏بود زيارت ‏شد!

با دنيائى سپاس و تشكر از اين‏‌همه ‏مواظبت ‏و دل‌سوزى و حوصله ‏و دقتى ‏كه ‏هر بار در نهايت ‏گشاده‌‏دستى ‏صرف ‏سطر به ‏سطر كتاب‏ كوچه ‏مى‌‏فرمائيد در نهايت ‏توقير مراتب ‏زير را به ‏پاسخ نامه ‏اخيرتان‏ مصدع مى‌‏شوم:

۱. دركتاب ‏كوچه ‏ناگزير جز در موارد كاملا استثنائى مجالى ‏براى پرداختن به ‏فرهنگ ‏مردم نقاط ديگرى جزتهران ‏نيست، چراكه ‏تصديق‏ مى‌‏فرمائيد اين كارعملا ازدايره‏ امكانات ‏ناچيز ما خارج ‏است و با وسعت‏ دامنه ‏لهجه‌‏ها و گويش‏‌هاى مختلف ‏در محدوده جغرافيائى ‏ايران پرداختن به ‏همه ‏آن‌‏ها در حجم ناچيز اين ‏تأليف ‏امرى‌‏ست ‏كه ‏تصور آن را هم به‏ خيال راه‏ نمى‌‏توان ‏داد.

تنها راه ‏عملى كار اين ‏است ‏كه ‏علاقه‌‏مندانى نظير آن‏‌جناب ‏در هرمنطقه‏ مستقلا به‏ گردآورى فولكلور ناحيه اقدام ورزند. در نتيجه ‏بايد به ‏عرض‏ برسانم مترادفاتى ‏نظير “اله ‏چو بازى” (ص۳۱۴۰/الف، ج۶) كه ‏لطف‏ فرموده‏‌ايد قابل استفاده و درنهايت ‏شرمندگى مثلا مترادف‌‏هاى ص۶۶۲ و ۶۷۲ همين ‏جلد به دليلى ‏كه ‏عرض ‏شد ناگزير غيرقابل ‏استفاده ‏مى‌‏ماند.

۲. مدخل‏‌هائى از قبيل گيردادن و امثال ‏آن با تشكر از يادآورى حضرت‏‌تان در رديف ‏خود(و مثلا اين‌‏جا درحرف‏ گاف) خواهد آمد.

۳. درمورد كلمه بخو البته ‏حق ‏با جناب‏عالى‌‏ست‏ اما بخوبر و بخوبريده اصطلاحا به ‏معنى طراركارآزموده به‏ كارمى‌‏رود.

۴. در مدخل‌‏هائى ‏نظير”سرانداز” و امثالهم هنوز مردديم معانى غير رايج درمصطلحات ‏توده‌شان ‏را هم ـ از آن‏ قبيل ‏كه ‏شما ذيل ‏مدخل۹۶۷ ج۷  آورده‌‏ايد ـ ذكركنيم يانه. توضيح جناب‏‌عالى ما را به ‏اخذ تصميم نهائى تشويق ‏كرده است. ازاين ‏بابت ‏ممنونيم.

۵. در مورد اصطلاح ج۷ ص۹۶۷ بايد عرض‏ كنم ‏گويا آن‌‏شخص واقعا شش‏ انگشت داشته ‏و وجه ‏تسميه‌‏اش مربوط به ‏تخصص‏ او درخفه ‏كردن ‏اشخاص ‏نبوده‌‏است.

۶. لعيا كه ‏درمدخل ۳۴۱۳ ص ۸۱۵  ج ۶  آمده با خواهر راحيل همسر يعقوب ارتباطى‏ ندارد.

 

آقاى خوشبين عزيز، بار ديگر تشكرات‏ مرا بپذيريد و ما را از راهنمائى‏‌هاى گران‌بهاى‌‏تان محروم‏ نفرمائيد. يادداشت‌‏هائى نظير آن‌چه ذيل مدخل انگور مرقوم‏ داشته‏‌ايد مورد كمال ‏استفاده‏ واقع ‏شد جز اين‏‌كه ‏از آوانويسى تورك دچاراشتباه‏ شده‏‌ايم ‏كه ‏آيا torak درست ‏است ‏يا چنان‌‏كه مرقوم‏ داشته‌‏ايدtoark ، حال ‏آن‏كه‏ فارسى ‏آن را تورك مرقوم ‏فرموده‌‏ايد:

به‏ سكون دوم و فتح سوم.

خواهان تندرستى و بهروزى شما

احمد شاملو

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو