دوستان‏ گرامى ‏گردون


دوستان‏ گرامى ‏گردون

با سلام وحرمت‏ بسيارـ

 

لطف‏ كرده‏ در گردون ۴۹-۴۸ ازاين‏ دوست‏ خود گزارشى‏ داده ‏بوديد كه از پاره‌‏ئى‏ جهات‏ براى ‏تعدادى ‏از دوستان ‏سوآل‌‏برانگيز از آب ‏در آمد.

۱. عدم‏ انتشار دو جلد نخست دن ‏آرام ربطى ‏به‏ گرانى ‏و ارزانى ‏كاغذ نداشت. هنوز من و مؤسسه ‏نشر مازيار كه ‏ناشر اين ‏كتاب ‏خواهد بود در اين ‏باب كه ‏آن ‏را جلد به ‏جلد يا يك‏‌جا منتشر كنيم هيچ‏ تصميمى ‏نگرفته‌‏ايم.

۲.حجم “كتاب ‏كوچه” با آن‏ قاطعيتى‏ كه ‏درخبر آمده ‏است ۱۴۰ جلد نيست. اين ‏كتاب از حرف”آ” تا “ى” ۳۳ حرف ‏است كه‏ بعض‏ حروف‏ آن‏ حجيم‌ترخواهدبود ( مثلا حرف “آ”،  ۱۰۵۹ و حرف‏ الف ۱۶۵۴ صفحه‏ است درحالى ‏كه حروف ‏ديگرى چون “ث” و “ژ” از يكى ‏دو صفحه ‏بر نمى‌‏گذرد). ما اين ‏مجموعه ‏را در “دفتر”هاى ۳۲۰ صفحه‏‌يى ‏به ‏دست ‏خواننده‏ مى‏‌دهيم و به ‏اين ‏ترتيب‏ ملاحظه‏ مى‏‌كنيد كه‏ شمارش ‏كل ‏كار برحسب”جلد”، عملا غير قابل ‏پيش‏ بينى ‏خواهد بود و اگرخود من جائى براى ‏اين ‏شمارش واحد “جلد” را به ‏كاربرده‌‏ام بايد اقرار كنم ‏كه ‏دچار سهو شده‌‏ام ‏و قطعا منظورم ‏از اين ‏كلمه “دفتر” بوده نه”جلد” به ‏معنى ‏رايج ‏آن.

۳. بخش‏ گلايه ‏برانگيزخبر، سوآلى ‏است ‏كه ‏در پايان ‏آن ‏مطرح شده‏ و موضوع‏ را به ‏صورتى‏ درآورده‏ كه‏ پندارى ‏معطل ‏ماندن ‏كار معلول “بى‌‏همتى” جامعه ناشران ‏است!ـ بگذاريد دفتر ششم ‏را مثال ‏بياورم ‏كه ‏در ۱۳۶۱ آماده ‏پخش‏ بود ولى ‏در ۱۳۷۲ (۱۳ سال ‏بعد!) منتشر شد… بفرمائيد ببينيم واقعا متهم ‏رديف اول‏ اين ‏پرونده‏ كه ‏بود؟ مولف ‏يا ناشر يا “بى‏‌همتى ‏جامعه‏ ناشران”؟

دوستان‏ عزيز! هم‏ اكنون سال‏ها است ‏كه( دست ‏كم ) اين ‏مقدار از تأليف ‏مورد نظر آماده ‏است ‏كه ‏فقط ظرف‏ چند روز به ‏بازار كتاب ‏عرضه ‏شود:

* حرف‏ الف، دفتر هفتم ‏به ‏بعد: ۳۷۴ صفحه ‏با فهرست(حدود ۳ دفتر)

* حرف ‏ب،  ۲۴۵۲ صفحه، جدا از فهرست ( حدود ۸ دفتر)

* حرف‏ پ، ۱۱۲۰ صفحه، جدا از فهرست ( حدود ۴ دفتر)

ــــــــــــــــــ

درمجموع سيزده‏ دفتر

مجلدات‏ حروف “ت” تا “خ” ( شش‏ حرف، بدون ‏فهرست ) نيز براى حروف‏‌چينى ‏آماده ‏است.

به‏ اين‏ ترتيب ‏ملاحظه‏ مى‌‏كنيد كه ‏نه ‏مؤلفان ‏دركار خود كوتاهى ‏كرده‌‏اند نه‏ انتشارات‏ مازيار براى‏ پيش‏برد كارش‏ نيازمند “همت” ويژه‏ هم‏كاران ‏خود بوده‏ كه‏ گمان‏ كنيم ‏از آن‏ محروم‏ مانده‌‏است. بدين ‏ترتيب خدا رحمت ‏كند آموزگار حساب ‏دبستان‏ ما را كه  مسأله‌‏هايى ‏از اين ‏دست‏ مطرح‏ مى‌‏كرد: پارچه ‏فروشى ‏سه ‏كوزه ماست‏ خريد، تعيين ‏نمائيد مساحت ‏باغچه ‏را.

دوستدار، ا. شاملو

۱/۴/۷۴

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو