آثار: گفتگوها

در نقد شعر

– از همه چيز صحبت كرديم جز نقد شعر … يك‌جا گفته‌ايد ما منتقد نداريم.        – فراموش كنيد. بايد آن گفته را اصلاح كنم. ما البته سابقه نقد هنرى نداشته‌ايم مثلاً نقد شعر، كه اگر داشتيم هم به درد نقد شعر امروز نمى‌آمد. در اين باب هم به تفصيل صحبت شد پس ديگر تكرارش بيهوده است. براى نقد شعر …

ادامه‌ی مطلب »

در تعهد هنر

– به نظر شما شعر هنرى آزاد است يا ملتزم؟        – اصولاً هنر ملتزم نيست يعنى هيچ‌گاه التزام و تعهد نقشى در آفرينش هنرى بازى نمى‌كند. التزام امرى شخصى و فردى است. در موسيقى موزار هيچ تعهدى به چشم نمى‌خورد و مى‌توان گفت آثار او فقط موسيقى خالص است در حالى كه مثلاً باخ را مى‌شود متعهد به كليسا …

ادامه‌ی مطلب »

شعر و زندگى‏

– فروغ مى‌گفت زندگى شاعر بايد مصداق كامل اشعارش باشد. – حرف تازه‌ئى نيست. لابد بارها صفت «واعظ غير متعظ» را شنيده‌ايد. كسى كه برخلاف آنچه مى‌گويد زندگى مى‌كند حقه‌باز و نابكار است. كسى كه با خودش روراست و صميمى نيست چه‌طور ممكن است با ديگران صميمى باشد؟ به عقيده من اين بحث به‌كلى زائد است. – سامرست موآم درباره …

ادامه‌ی مطلب »

استادان ديگر، شاعران بزرگ جهان

– به عقيده شما ادبيات اروپائى در شعر امروز ما بيشتر تأثير گذاشته يا ادبيات قديم خودمان؟        – قطعاً منظورتان از ادبيات اروپائى، شعر آن ديارها است. اما با فرمايش شما كه مال خودمان را «ادبيات قديم» خوانديد كاملاً موافقم. برمى‌گردد به اوايل صحبت‌مان كه عرض كردم آنچه در فارسى شعر پنداشته مى‌شد غالباً ادبيات منظوم بود. برويم سر …

ادامه‌ی مطلب »

شعر سفيد و شعر آزاد نيمائى‏

– شعر منثور را شما رواج داده‌ايد. به نظر من با اين‌كه در اين ده پانزده سال اخير حداقل سالى صد مجموعه شعر منتشر مى‌شود حتا يك نفر هم نتوانسته در اين قلمرو موفقيتى نسبى كسب كند در حالى كه در همين مدت كسانى كه موزون سروده‌اند به موفقيت‌هائى دست يافته‌اند كه تعدادشان كم نيست. دليل اين امر را كجا …

ادامه‌ی مطلب »