نامه‌ی احمد شاملو به فرهاد شوقی در باب ترجمه‌ی آلمانی شعرها

نسترن‏ شرقى ۵۵۵
شهرك‏ دهكده
كـرج ۳۱۷۶۶
۲۵/۷/۷۵

فرهادشوقى‏ نازنين ‏بسيار عزيزم،

با سلام ‏و چشم‌‏پوشى‏ از مقدمات‏ معموله…

از ته‏ دل ‏خواستار توفيق‌‏هاى ‏توايم و خوشبختانه ‏تو با شايسته‌‏گى پله‌‏هاى‏ توفيق ‏را طى ‏مى‌‏كنى و من ‏و آيدا كه ‏تو را به ‏جان‏ دوست ‏مى‏‌داريم ‏از شنيدن اخبار آن‏ با همه‌‏ى‏ وجودمان ‏شاد مى‌‏شويم.
جواب‏ نامه‌ات‏ مدتى‏ به ‏تأخير افتاد. بايد مرا ببخشى‏ كه ‏گرفتار كارى ‏بودم ‏كه ‏نمى‌‏توانستم ‏از فضايش ‏بيرون ‏بيايم.
عزيزم، انتخاب ‏اشعارى براى‏ ترجمه كه ‏به ‏قول‏ خودت «حال ‏و هواى ‏زنده‏‌گى‏‌ى‏ ولايات‏ مختلف ‏را داشته ‏باشد» نوعى‏ كم‏ محلى نسبت‏ به ‏مجموع كارهاى ‏يك‏ شاعر است. انگار كه‏ مى‌‏خواهيم ‏با چاپ‏ آن ‏اشعار براى‏ يك‏ آژانس مسافرتى‏ دفترى ‏تبليغاتى فراهم ‏كنيم. هر شعر به ‏هرحال ‏از فضاى‏ جغرافيائى‏ و فرهنگى‏‌ى‏ زاد بوم‌‏اش‏ رنگ ‏و بوئى ‏هم‏راه ‏خود به‌ ‏دنيا مى‏‌آورد. تو ناگزيرى‏ براى ترجمه ‏اشعارى ‏را در نظر بگيرى‏ كه ‏قدرت ‏در آمدن ‏به ‏زبان ‏دوم  ‏را داشته‌‏ باشد. با اين ‏حساب ‏آيدا فهرستى ‏تنظيم ‏مى‌‏كند كه‏ با اين ‏نامه ‏برايت ‏مى‌‏فرستم. چنان‌چه بخشى‏ از اين ‏شعرها  را نداشته‌‏ باشى‏ يا در ترجمه ‏اشكالى ‏پيش‏ بيايد البته‏ خواهى نوشت ‏تا ترتيب‌‏اش‏ داده ‏بشود.
هزار بار ترا مى‌‏بوسم ‏و منتظر نامه‌‏ات ‏خواهم‏ بود. چون‏ پست ‏نامه‌هاى‏ مرا نمى‌‏دهد لطف‏ كن ‏نامه‌‏ات ‏راجوف ‏پاكت‏ پدر- جناب ‏شوقى- بگذار.

با بدرود.ـ
ا.شاملو

ب.ت.

* گويا درعنوان ‏شعر «ترانه‌‏ى ‏آبى» كلمه‏‌ى‏ آبىWasser ترجمه ‏شده ‏كه ‏اشتباه است. منظوراز اين ‏كلمه رنگ ‏آبى ‏است ‏كه ‏از طريق ‏موزائيك‌‏هاى ‏اصفهان به رنگ ‏ايران تعبير شده.
* زيراكس ‏چند شعر چاپ‏ نشده‏ همراه ‏اين ‏نامه‌‏ است.
* از زخم ‏قلب ‏آبائى در هواى ‏تازه ‏است.
* پنج شعر زير در ترانه‌‏هاى ‏كوچك ‏غربت است:
بچه‌‏هاى ‏اعماق
هجرانى (چه‏ هنگام ‏مى‏‌زيسته‌‏ام؟)
در اين ‏بن‌‏بست
عاشقانه (آن‏‌كه ‏مى‌‏گويد دوست‌‏ات‏ مى‌‏دارم)
در لحظه
* پائيز، آخرين ‏شعر مجموعه‌‏ى ققنوس ‏در باران است.

این مطلب را به اشتراک بگذاریم
یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.