آقاترين‏ دكتر جسم ‏و روح آدمى‌‏زاد


آقاترين‏ دكتر جسم ‏و روح آدمى‌‏زاد،

محمود صمصامى ‏عزيزم سلام!

 

اقرارمى‌‏كنم كه ‏اگر فكركرده ‏باشى‏ يارو گذاشت ‏و رفت ‏و با اين‌‏كه صبح ‏وشب ‏قلم ‏به ‏دست‌‏اش‏ است ‏و كاغذ جلو رويش‏ و حتا يك‏ كلمه ‏سلام ‏و دعا هم‏ براى حضرتت ‏ننوشته ‏حق ‏دارى. حتا اگر فحشم ‏بدهى يا به‏ بيماران ‏محترم نسخه‏ بدهى كه‏ براى‏ شفاى ‏عاجل روزى ‏سه ‏بار مرا سنگساركنند، باز هم ‏حق‏ با توست. اما به همه‏ خداها و پير و پيغمبرها و امام ‏و امام‏زاده‌‏هاى ‏دنيا قسم كه‏ تو تمام ‏اين مدت‏ دل‏ من ‏و آيدا برايت ‏پرزده‌‏است ‏و دست‏ كم ‏روزى يك‌‏بار را ياد تو كرده‌‏ايم و باز نتوانسته‌‏ايم ‏طلسم ‏را بشكنيم ‏و به ‏تقديم ‏سلام ‏و دعائى ‏بار دل‏مان ‏را تخفيف بدهيم و نشده ‏است ‏كه ‏نشده ‏است. وارد كلبه ‏محقرمان ‏كه ‏بشوى‏ اولين ‏چيزى ‏كه به‏ چشم ‏هاى ‏هميشه ‏خندانت‏ مى‌‏رسد عكس‏ چهارنفرى‏‌مان ‏است‏ كه ‏بالاى تله‌‏ويزيون نشسته ‏و به ‏ريش‏ همه ‏عالم ـ و از آن‏ جمله ‏خودمان‏ چهار تاـ مى‌‏خندد، و با اين وجود تا امروز فرصتى ‏دست ‏نمى‌‏داد كه‏ نامه‌‏ئى ‏قلمى ‏كنيم. بعضى ‏چيزها ( كه ‏اسم‌اش‏ را نمى‌‏برم) شاخ ‏و دم ‏ندارد كه! با خودم ‏عهد كرده ‏بودم ‏كه ‏تا ترجمه ‏كتاب دن ‏آرام را تمام ‏نكنم دست ‏به ‏قلم ‏نبرم. حالا نگو كه ‏اين ‏لامذهب ‏بيش‏ از۲۲۰۰ صفحه ‏است! فكرش‏ را بكن! و هرچه ‏مى‌‏نويسى ‏تمام ‏بشو نيست… به‏ هرحال،هر جور كه ‏بود قال‌‏اش‏ را كندم و، حالا پس ‏از اين‏‌همه ‏مدت، سلام!

محمودجان، واقعا دل‏ آيدا و من براى‏ آن‏همه ‏محبت، براى ‏خانم ‏و تو و دانيال ‏نبى ‏تنگ ‏شده ‏است ‏و اميدواريم وضعى ‏پيش ‏آيد كه ‏باز بتوانيم ‏دور هم جمع ‏بشويم ‏و به ‏خيال ‏خودمان داد دل ‏از دنياى ‏دون ‏بستانيم! همين ‏الان ‏آيدا گريبان‌‏ مرا گرفت ‏و دستور داد حضرت‏‌ات‏‌ را استنطاق‏ كنم كه ‏فرموده‏ بوديد به تهران تشريف ‏فرما مى‌شويد، آيا موضوع منتفى ‏شد و تشريف ‏فرما نشديد، يا تشريف ‏آورديد و ما از قلم ‏افتاديم؟

محمودعزيزم هنوز واقعا خستگى ‏كار شبانه ‏روز روى ‏ترجمه‏ كتاب از تنم ‏برطرف‏ نشده. اين ‏است‏ كه ‏اعتراف ‏مى‌‏كنم ‏اين ‏كاغذ هم “كاغذ نشد” !ـ همين‏‌قدر بايد سر فرصت‏ نامه‌‏ئى ‏آن ‏جور كه‏ به ‏دلم ‏بچسبد برايت ‏بنويسم. محبت را درحق‏م اتمام ‏كن و سلام‏ ما را خدمت ‏خانم و يكايك‏ دوستان‏ برسان.

دوست‏تان ‏داريم ‏و مى‏‌بوسيم‏تان و عجالتا والسلام!

احمدشاملو

۳/۸/۷۴

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو