خانم‏ گرامى، منيره برادران


دهكده. ـ

۲۰/۱۲/۷۲

 

خانم‏ گرامى، منيره برادران

با سلام ‏و احترام‏ بسيار،

نامه‌‏تان ‏كه ‏وسيله ‏مجله ‏آدينه ‏محبت‏ كرده‏ بوديد رسيد. از اين‌‏كه با شعر”در آستانه” باعث ‏تأثرخاطرتان ‏شده‌‏ام‏ بسيار متأسفم. گرچه‏ به ‏هيچ‌‏وجه چنين ‏قصدى ‏در ميان ‏نبود. قصد من‏ اين ‏بودكه ‏سرودى ‏در ستايش‏ انسان ‏سازكرده‌‏باشم در سرزمينى كه ‏در انسان ‏به ‏مثابه ‏جنازه‌‏ئى ‏مى‌‏نگرند و زنده‌‏گى را فانى و دنياى پس‏ از مرگ ‏را غايت ‏حيات ‏مى‌‏شمرند!

در هرحال ‏از آن‏ همه ‏محبتى ‏كه ‏ابراز فرموده‌‏ايد عميقا سپاسگزارم.

احمد شاملو

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو