انتشارات آمان


انتشارات آمان

توسط جناب آقاى معروفى ،

 

درنهايت احترام نامه‏‌ى مورخ ۱۳ مارس ۱۹۹۹ شما را كه ‏به دوست محترم من جناب آقاى معروفى نوشته ‏بوديد دريافت داشتم. و احتراما توضيح مى‏‌دهم كه علت تأخير در ارسال پاسخ آن عود بيمارى من بوده‏‌است كه گمان مى‌‏كنم آقاى معروفى به‏ اطلاع شما رسانده ‏باشد .

به‏ هرصورت اكنون خوشوقتم كه مى‏‌توانم در پاسخ مطالب آن نكات زير را به اطلاع شما برسانم هرچند يقين ‏دارم دوست مشترك‏مان قبلا پاسخ آن‌‏ها را دست‏‌ كم شفاها با شما درميان گذاشته‌‏است . ـ

۱. در مورد كل قضيه با پيشنهادات آن مؤسسه موافقم .

۲. از نظر انتخاب شعرهـا بايد بگويم متأسفانه به علل مختلف هيچ كومكى از من ساخته نيست كه از اهم آنها يكى ندانستن زبان آلمانى و يكى فقدان آشنائى با سليقه‏‌ى شعرى‌‏ى آلمانى است كه خوشبختانه حضور آقاى‏ معروفى و هم‏‌سليقه‏‌گى‌‏ى من ‏و دوست بسيار محترمم آقاى شارف بسيار بهتر از حضورشخص‏ من مى‏‌تواند حلال اين مشكل باشد.

در اين زمينه بهتر است خود من تنها به ‏صورت يك مشاور عمل ‏كنم .

در موارد ديگر يك‏ قلم با همه‌‏ى پيشنهادات شما موافقم.

دوستدار

احمدشاملو

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو