گفتگوها: با ناصر حريری

شعر سفيد و شعر آزاد نيمائى‏

– شعر منثور را شما رواج داده‌ايد. به نظر من با اين‌كه در اين ده پانزده سال اخير حداقل سالى صد مجموعه شعر منتشر مى‌شود حتا يك نفر هم نتوانسته در اين قلمرو موفقيتى نسبى كسب كند در حالى كه در همين مدت كسانى كه موزون سروده‌اند به موفقيت‌هائى دست يافته‌اند كه تعدادشان كم نيست. دليل اين امر را كجا …

ادامه‌ی مطلب »

شعر در ديگر قلمروها

– با تعريفى كه شما از شعر به دست مى‌دهيد رمان هم مى‌تواند جاى جاى شعر باشد.        – رمان و فيلم و حتا ورزش. در مسابقات بين‌المللى پاتيناژ – اگر اشتباه نكنم سال 80 – دو شعر بسيار زيبا ارائه شد كه من نوارى از آن را دارم. يكى عشقى يكسويه را بيان مى‌كند يكى عشقى متقابل را. دو …

ادامه‌ی مطلب »

شعر از نظر توده مردم‏

 – آقاى شاملو، سال‌ها است كه بخش مهمى از وقت و نيروى شما صرف كار بر روى فرهنگ توده مى‌شود. مى‌شود براى ما در خصوص شعر عامه صحبت كنيد؟        – در اين زمينه من مواد بسيار زيادى گرد آورده‌ام: ترانه و تصنيف و چيستان و اوراد و اذكار و بسيارى چيزهاى ديگر. عامه مردم عادتاً شعر را جز به …

ادامه‌ی مطلب »

مرورى مجدد بر شعر امروز

– ممكن است درباره آخرين برداشت‌هاى‌تان در مورد شعر صحبت كنيد؟        – نمى‌دانم اين خوب است يا بد، اما سال‌هاى درازى است كه برداشت‌هاى من تغيير نكرده. به خلاف ِ اميدها و آرزوها كه با بالا رفتن سن و نزديك شدن به انتهاى راه به‌كلى ديگرگون مى‌شود. روزگارى همه آرزوهايم در موسيقيدان شدن به بن‌بست مى‌رسيد. بعد به شعر …

ادامه‌ی مطلب »

پیش‌گفتار

 (بر چاپ‌هاى اول و دوم) آن طلوع درخشان را غروبى دير پاى در پى بود كه شامى بى ستاره را خبر مى‌داد. از نيما تا اخوان، از اخوان تا شاملو، و جويبارهاى كوچك و بزرگى كه از اين سرچشمه‌هاى سرشار اما گونه‌گون سيراب و در خم هر سنگ به شهر سنگستان فرومى‌شدند … و جريانات تو گوئى كه از حركت …

ادامه‌ی مطلب »