قالب وردپرس درنا توس

کوچه

به دکتر مجید حائری

دهلیزی لاینقطع
                   در میانِ دو دیوار،
و خلوتی
          که به‌سنگینی

توضیحات بیشتر »

دادخواست

از همه سو،
از چار جانب،
از آن سو که به‌ظاهر مهِ صبحگاه را مانَد سبک‌خیز و دَم‌دَمی
و حتا از آن سویِ دیگر که هیچ نیست

توضیحات بیشتر »

در بسته…

دیرگاهی‌ست که دستی بداندیش
دروازه‌ی کوتاهِ خانه‌ی ما را
                                نکوفته است.

توضیحات بیشتر »