گشت و گذاری در آثار شاملو

پیغام

پسرِ خوبم، ماهان
                      پاشو
برو آن کوچه‌ی پایینی،
خانه‌ای هست که سکّو دارد

ادامه‌ی مطلب »